POLSKA Sp. z o.o.

A A A

  Inżynieria

SALVAGE OPERATION

TOWER LIFT DETAIL

INSTALLATION OF A BRIDGE

LIFTING OF A 1000 TON REACTOR

Fagioli Polska posiada dział inżynierski najwyższej klasy, zdolny do przeprowadzenia obliczeń strukturalnych, zapewniając klientom najlepsze rozwiązania pod względem ekonomicznym, przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa.

Fagioli Polska oferuje pełne wsparcie inżynieryjne w trakcie studium wykonalności lub wstępnej fazie projektu, szukając alternatywnych rozwiązań pozwalających na ograniczenie kosztów. Na prośbę klienta, inżynierowie Fagioli mogą zostać oddelegowani czasowo do pracy w siedzibie klienta.

Dzięki odpowiednim narzędziom pracy, Fagioli może zapewnić rysunki CAD oraz wyliczenia w bardzo krótkim czasie.

W trakcie realizacji projektu inżynierowie projektu aktywnie wspierają zespół zarządzający projektem, dostarczając dokumentację techniczną niezbędną do bezpiecznej realizacji zadania:

- Lista sprzętu.
- Szczegółowe rysunki dla operacji transportu, podnoszenia oraz składowania.
- Kalkulacje (strukturalne, stabilizacji, balastowania, operacji załadunku i rozładunku).
- Procedury działań (tolerancja, dopuszczalna prędkość, dopuszczalna prędkość wiatru, itd.).

Dział inżynierski przygotowuje również specyfikacje techniczne dla przygotowania i wytworzenia osprzętu takiego jak siodła, wsporniki, belki, które są wykorzystywane w czasie transportu i podnoszenia. Zastosowanie tych elementów pozwala na minimalizację ryzyka. Do tego celu Fagioli wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie, pozwalające na precyzyjne badania, dzięki czemu możliwa jest bezpieczna realizacja procesu transportu i podnoszenia. Dzięki nowoczesnym programom projektowym Fagioli jest w stanie stworzyć symulację 3d, która obrazuje ryzyka i odtwarza ruch ładunku w trakcie transportu i podnoszenia.

.
strona domyślna |  Zakładka |   |    
FAGIOLI POLSKA Sp. z o.o. - NIP: 1070009113 - Siedziba rejestrowa: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.