POLSKA Sp. z o.o.

A A A

Sprzęt

 

  Sprzęt

LIFTING DETAIL

LIFTING OF A REACTOR BY MEANS OF CRAWLER CRANE AND TAILOR MADE TAILING FRAME STRUCTURE

LIFTING OF A JACKET SECTION BY MEANS OF TWO CRAWLER CRANES

TRANSPORT OF A 2500 TON MODULE BY MEANS OF SPMTS

DETAIL OF GANTRY LIFTING SYSTEM CRAWLER CRANE AND SPMTS

GANTRY LIFTING SYSTEM

Fagioli dysponuje jednym z największych na świecie parków maszynowych w zakresie transportu, podnoszenia i obsługi logistycznej ładunków specjalnych. W obszarze transportu drogowego ładunków ponadnormatywnych Fagioli Polska dysponuje najnowszą generacją samojezdnych transporterów modułowych SPMT (wieloosiowe platformy zaprojektowane do transportu ultra ciężkich ładunków).
Fagioli jest w czołówce światowych firm zajmujących się podnoszeniem ładunków specjalnych jak również w dostępie do szerokiego spektrum urządzeń towarzyszących, niezbędnych do realizacji tego typu projektów.
W rzeczywistości firma Fagioli była pionierem rozwoju technologii cięgien linowych podnoszonych za pomocą siłowników hydraulicznych sprzężonych z jednostkami zasilającymi, sterowanymi komputerowo (Strand Jacks). Obecnie Fagioli dysponuje największą liczbą tego typu urządzeń w zakresie od 15 do 750 ton w połączeniu z systemem wież wsporczych, które są transportowane w standardowych kontenerach i mogą być szybko i sprawnie wysłane w dowolne miejsce na świecie.
Firma Fagioli zaprojektowała własny system przesuwania metodą ślizgową z możliwością podnoszenia ładunków za pomocą siłowników hydraulicznych (tzw. Skid Shoes). Takie rozwiązanie pozwala na obsługę najcięższych ładunków zarówno w poziomie jak i w pionie.
Ponadto Fagioli posiada hydrauliczne dźwignice bramowe (udźwig do 800 ton każda), podnośniki śrubowe, podnośniki pneumatyczne oraz podnośniki hydrauliczne dzięki którym można wykonać niemalże każdą operację podnoszenia ładunku.
Dzięki wielu lokalizacjom wyposażonym we własne zaplecze techniczne (magazyny/warsztaty/infrastrukturę) Grupa Fagioli szybko reaguje na potrzeby Klientów oferując najbardziej efektywne rozwiązania pod kątem sprawnej logistyki.
Poniżej zestawienie sprzętu dostępnego w Polsce. Szczegółowe informacje na życzenie Klienta.


TRANSPORT ŁADUNKÓW

SPRZĘTU

OPIS

ILOŚĆ/WYDAJNOŚĆ

ZDJĘCIE

Samojezdny transporter modułowy (SPMT)

SPMT zaprojektowano z myślą o transporcie ultra ciężkich ładunków. Napędzane przez silniki hydrauliczne, transportery SPMT występują w konfiguracjach 4 i 6 osiowych z możliwością łączenia zarówno wzdłużnego jak i bocznego. Wszystkie transportery sterowane są zdalnie przez operatora przy użyciu urządzeń radiowych. Konfiguracja ilości modułów (osi) wynika bezpośrednio z ciężaru transportowanego ładunku. Zestawy SPMT zasilane są agregatem hydraulicznym oraz mogą być sterowane przez jednego operatora przy pomocy zdalnego panelu kontrolnego. Platforma może być obniżona do wysokości 1250 mm i podniesiona do wysokości 1750 mm.

 

Zasilacz hydrauliczny (PPU)

Zasilacz hydrauliczny (PPU) dostarcza każdej osi niezbędną ilość oleju hydraulicznego pozwalającą wykonać wymagane operacje.

 

Belki łączące SPMT

Stalowe belki wykonane z tego samego materiału co SPMT umożliwiają mechaniczno-hydrauliczne połącznie kolejnych modułów bez potrzeby podłączania kolejnych modułów w sytuacjach, kiedy nie jest to wymagane. Każda belka jest w stanie przenieść obciążenie do 150 ton i jest równa nośności 6 osi modułu SPMT.

 PODNOSZENIE ŁADUNKÓW

SPRZĘT

OPIS

ILOŚĆ

ZDJĘCIE

Żurawie gąsienicowe

Fagioli Polska dysponuje najnowszymi dźwigami gąsienicowymi serii Liebherr LR 1300, LR 1750 oraz LR 11350 zapewniającymi doskonałe parametry udźwigu do 1250 ton oraz wysokości podnoszenia powyżej 200 m. Dużą zaletą żurawi gąsienicowych jest możliwość przemieszczania się wraz z ładunkiem.

Do 1350 ton

 

 

 

 

Hydrauliczne podnośniki linowe

Wykorzystywane do podnoszenia/opuszczania ładunków w programowalnych cyklach skoku tłoka siłownika hydraulicznego. Przy operacjach podnoszenia/ciągnięcia tłok siłownika jest wysuwany i wsuwany w określonej sekwencji. Urządzenia są wyposażone w samo zaciskający się mechanizm zabezpieczający, który zabezpiecza cięgna w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii układu hydraulicznego. Urządzenia są dostępne w wielu typoszeregach: od 15 do 750 ton udźwigu (każdy) i mogą być wykorzystywane pojedynczo, w parach lub grupach urządzeń zapewniając wymagany udźwig. Urządzenie składa się z siłownika hydraulicznego, podstawy, cięgien linowych wysokiej wytrzymałości oraz elementu kotwiącego z trzpieniem do mocowania z elementem podnoszonym. Zasilanie podnośników zapewniają niezależne spalinowo-hydrauliczne lub elektro-hydrauliczne jednostki zasilające.

15-750 ton (każdy)

Dźwigary

Dźwigary wraz z wieżami oraz cięgnami linowymi stanowią integralną część systemu podnośników wieżowych (ang. Tower Lift).

Różne wymiary

Cięgna linowe

Cięgna zbudowane są ze specjalnych lin stalowych wysokiej wytrzymałości o średnicy 18mm. Każdy splot składa się z 6 lin i rdzenia. W rezultacie minimalna wytrzymałość na zerwanie każdego splotu to 38 ton. Rzeczywisty udźwig każdego z podnośników linowych jest bezpośrednio związany z ilością użytych cięgien. Współczynnik bezpieczeństwa dla każdego cięgna wynosi 2,5.

Na prośbę klienta

Elementy kotwiące

Każde cięgno linowe jest zakończone w elemencie kotwiącym wyposażonym w mechanizm szczękowy identyczny jak ten w siłownikach hydraulicznych do podnoszenia/opuszczania cięgien. Bloki kotwiące są zaprojektowane w sposób umożliwiający ich mocowanie na podnoszonym elemencie.

Różne wymiary

Zasilacze hydrauliczne (Diesel)

Systemy podnoszenia są zasilane poprzez hydrauliczne (silniki Diesla) lub elektro-hydrauliczne jednostki zasilające. Poszczególne jednostki zasilające są dostępne z możliwością obsługi do 12 przewodów hydraulicznych. Synchronizację prędkości operacji podnośników podłączonych do jednostki zasilającej, niezależnie od ich relatywnego obciążenia zapewniają wbudowane mechanizmy układu hydraulicznego. Dodatkowo zasilacze są wyposażone w oddzielny system do obsługi operacji zaciskania cięgien.

Centralny system sterowania

Jednostki zasilające mogą być zarządzane bezpośrednio lub zdalnie, za pomocą centralnego systemu sterowania, który służy do zarządzania wszystkimi niezbędnymi parametrami pracy urządzenia lub zespołu urządzeń, takim jak ciśnienie podnoszenia, aktualna pozycja i status mechanizmu zaciskającego, skok tłoka cylindra oraz inne informacje niezbędne do prawidłowej obsługi. System sterowania monitoruje i wyświetla krytyczne informacje dla operatora takie jak ilość zakończonych posuwów tłoka oraz poszczególne pozycje każdego z nich w danym momencie.

System podnoszenia wieżowego

Hydrauliczne podnośniki linowe mogą być zamontowane na górze belki nośnej, będącej jednocześnie dźwigarem i belką stężającą cały układ. System podnoszenia wieżowego jest zaprojektowany w układzie modułowym w celu zapewnienia wygodnego montażu, podnoszenia i transportu. Modułowość pozwala na dużą swobodę w konfigurowaniu układu dla danej operacji. Moduły wież składają się z 2 elementów- nóg oraz stężeń. Każde stężenie jest mocowane do nóg za pomocą trzpieni. Dzięki temu system pozwala na zbudowanie nóg o kształcie trójkątnym lub kwadratowym. Fagioli posiada najnowsze rozwiązania w tym zakresie umożliwiając podnoszenie za pomocą systemu wieżowego elementów o masie 3000 ton na wysokość 120 metrów. Wysokości przekraczające 120 metrów i 3000 ton są możliwe, jednak wymagają dodatkowych zmian konstrukcyjnych układu. Nasz najnowszy system podnoszenia wieżowego ma również możliwość samo wznoszenia. Każdy moduł ma wysokość 6m i waży 13 ton. System wieżowy jest dodatkowo wyposażony w system drabin i platform zapewniających wymagane bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników.

Do 3000 ton

Suwnice

Posiadane przez nas suwnice są w pełni mobilne, samojezdne i o regulowanej wysokości podnoszenia. Każdy zestaw składa się z 2 suwnic napędzanych z jednostki zasilającej umieszczonej na jednej z suwnic. Suwnice są zaprojektowane do pracy na torowisku, które również stanowi integralną część projektu, realizowanego przez FAGIOLI. Każda z suwnic składa się z 2 lub 4 siłowników hydraulicznych połączonych belką poprzeczną, na której podwieszany jest ładunek. Teleskopowe siłowniki hydrauliczne zapewniają wydajną pracę zarówno przy podnoszeniu jak i opuszczaniu ładunku. Podwójne zawory zamykające wbudowane w dolną część cylindrów zapewniają właściwą dystrybucję niezbędnego ciśnienia bez możliwości przeciążenia układu. Jeżeli ładunek jest cięższy od możliwości podnoszenia całego układu, praca urządzenia zostanie wstrzymana automatycznie. Siłowniki są połączone w pary i dobrane w taki sposób, aby móc wykonać operacje podnoszenia przy ich pełnym obciążeniu. Pełny wysuw siłowników hydraulicznych wynosi 5,5m. Górna płyta wsporcza jest połączona z siłownikami za pomocą łożysk kulkowych. Pozwala to na właściwe dopasowanie płyty w sytuacji kiedy np. torowiska są na różnych wysokościach lub grunt pod torowiskami nie jest idealnie zniwelowany. Płyta wsporcza ma długość 3,5 m i pozwala na zamontowanie 2 belek poprzecznych jednocześnie.

Do 1,200 ton

 

Hydrauliczny system ślizgowy

Fagioli dysponuje szeroką gamą hydraulicznych systemów ślizgowych do przemieszczania ultra ciężkich ładunków. System wykorzystuje platformy ślizgowe, które są pchane wzdłuż wcześniej ułożonego torowiska przy pomocy siłowników hydraulicznych. Operacja odbywa się przy wykorzystaniu centralnego systemu sterowania zapewniającego synchronizację poszczególnych operacji. Każde urządzenie jest wyposażone w ramę zdolną do przeniesienia 600 ton obciążenia z możliwością podniesienia hydraulicznego na wysokość 600 mm. Jeżeli podczas operacji obciążenie na jednym z urządzeń wzrośnie, system sterowania wstrzyma operację do momentu powrotu do właściwej dystrybucji obciążenia na poszczególne urządzenia. Specjalne bloki teflonowe PTFE są umieszczone na torowiskach zapewniając tym samym tarcie poniżej 5%. Siłowniki hydrauliczne oprócz operacji podnoszenia/opuszczania ładunku służą również do kompensacji ewentualnych nierówności między torowiskami. Jeden system może zarządzać aż 12 urządzeniami połączonymi ze sobą w celu zapewnienia synchronizacji.

Up to 12,000 t

Podnośniki śrubowe

 

Do 800 ton

Podnośniki hydrauliczne (Climbing Jacks)

Podnośniki hydrauliczne stosuje się do podnoszenia lub opuszczania ciężkich ładunków. Operacje wykonywane są w cyklach co 10 cm. Podczas podnoszenia ładunku wolna przestrzeń wypełniana jest naprzemiennie podkładami drewnianymi o wymiarach 10x10x100cm stanowiącymi podparcie dla kolejnego cyklu. Operacja opuszczania odbywa się w sposób analogiczny.

Do 4,000 ton

 

 

 

.
strona domyślna |  Zakładka |   |    
FAGIOLI POLSKA Sp. z o.o. - NIP: 1070009113 - Siedziba rejestrowa: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.