POLSKA Sp. z o.o.

A A A

BHP

 

  BHP

HSE

HSE

HSE

Fagioli Polska jest zobowiązana zapewnić bezpieczne warunki pracy dla wszystkich pracowników i Klientów, dbając jednocześnie o ochronę środowiska podczas wykonywania operacji poprzez rygorystyczne stosowanie przepisów BHP oraz najlepszych praktyk bezpieczeństwa w tej branży.

Fagioli Polska wyznaje filozofię "zero wypadków" jako metodę prewencyjną do zapobiegania wypadkom przy wykonywaniu operacji. Fagioli Polska dąży do budowy kultury odpowiedzialności i wzajemnej troski o bezpieczeństwo swoje i najbliższych współpracowników.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować narażenie pracowników, wykonawców i podwykonawców zatrudnionych przy wykonywaniu ich obowiązków podczas pracy na rzecz lub na zlecenie Fagioli Polska.

Fagioli Polska promuje bezpieczeństwo w miejscu pracy, a tym samym zapewnia bezpieczny sprzęt, odpowiednie narzędzia, szkolenia i wszystkie środki ochrony osobistej (PPE) wymagane do bezpiecznego wykonywania obowiązków. Fagioli Polska wymaga, aby każdy pracownik, wykonawca lub podwykonawca działał zgodnie z zasadami BHP oraz dodatkowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej firmie.

Nasz wewnętrzny program BHP jest zaprojektowany z myślą o zachęcaniu pracowników na wszystkich szczeblach decyzyjności do promowania bezpieczeństwa swojego i najbliższych współpracowników.

Poniżej stosowane działania w celu ochrony zdrowia i życia wszystkich naszych pracowników:

- Zapobieganie wypadkom poprzez identyfikację wszystkich przewidywanych zagrożeń.

- Zgodność z normami OSHA na całym świecie.

- Ciągłe doskonalenie wewnętrznego programu BHP.

- Ciągłe szkolenie naszych pracowników celem dostosowania do nowych wymagań (szkolenia okresowe).

.
strona domyślna |  Zakładka |   |    
FAGIOLI POLSKA Sp. z o.o. - NIP: 1070009113 - Siedziba rejestrowa: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.