POLSKA Sp. z o.o.

A A A

  Podnoszenie i transport specjalistyczny

HEVY TRANSPORT DETAIL

HEVY TRANSPORT DETAIL

HEAVY LIFTING DETAIL

HEAVY LIFTING DETAIL BY MENA SOF GANTRY LIFTING SYSTEM

HEAVY LIFTING DETAIL

HEAVY LIFTING DETAIL

Transport i podnoszenie ładunków nienromatywnych wymaga zaangażowania dużej organizacji, która potrafi sprostać wielu związanym z tym zadaniom. Grupa Fagioli posiada nie tylko możliwości przemieszczania czy podnoszenia elementów z punktu A do B, ale zapewnia usługę door-to-door, proces przygotowania pod klucz, począwszy od projektu koncepcyjnego, po pozycjonowanie na fundamencie włączając w to dźwiganie oraz operacje logistyczne.

Pierwszym krokiem jest analiza elementu oraz sprawdzenie drogi dostępu, aby określić czy wykonanie transportu i podnoszenia jest możliwe, a co za tym idzie identyfikacja przeszkód (infrastruktury drogowej, kabli, słabych odcinków drogi lub mostów wymagających wzmocnienia na czas przejazdu).

Dział inżynierii projektuje metodę transportu zgodną z wymaganymi parametrami. Tworzona jest specyfikacja techniczna określająca parametry stosowanych w czasie transportu materiałów takich jak siodła, podpory, belki itp. Tworzone są rysunki techniczne w 3D, dokumenty dotyczące bezpieczeństwa pracy, w tym metodologia wykonania oraz analiza ryzyka.

Dział logistyki jest odpowiedzialny za wiele czynności związanych z operacjami podnoszenia/transportu takich jak, transport personelu oraz sprzętu. Większość projektów pod klucz wymaga zaangażowania ogromnej ilości sprzętu m.in. cięgników strand jack, systemów wieżowych, dźwigów gąsienicowych, bramownic, podnośników śrubowych. Fagioli Polska potrafi zapewnić podnoszenie i przemieszczenie dowolnego rodzaju ładunku nienormatywnego.

Fagioli Polska ma możliwość obsługi ładunków nadgabarytowych każdego rodzaju, od miejsca wytworzenia do miejsca przeznaczenia, włączając w to, choć nie tylko, transport do portu lub nabrzeża, zorganizowanie transportu rzecznego lub morskiego, wyładunek, „sea fastening”, odprawa celna.

Fagioli Polska specjalizuje się także w systemach wieżowych, cięgnikach „strand jack”, bramownicach mobilnych, operacjach ślizgowych, stosowanych we wznoszeniu zakładów przemysłowych, przemieszczaniu i posadowieniu ciężkich urządzeń oraz zbiorników na fundamentach.

Dzięki ogromnemu zapleczu sprzętowemu, doskonałej inżynierii, know-how oraz doświadczeniu, Fagioli Polska jest jedną z wiodących firm świadczących usługi dla gałęzi przemysłu takich jak:

- Chemiczny i Petrochemiczny.
- Energetyczny oraz Ciężki.
- Off-shore.
- Stoczniowy.
- Budowlany.

.
strona domyślna |  Zakładka |   |    
FAGIOLI POLSKA Sp. z o.o. - NIP: 1070009113 - Siedziba rejestrowa: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.